Zoveel mogelijk mensen een klein beetje beïnvloeden

De meeste mensen die hun invloed willen vergroten, willen dat natuurlijk op een grootse wijze doen. Dan valt het een beetje tegen wanneer duidelijk wordt dat de standaardaanpak om invloed te vergroten alleen maar een klein beetje invloed oplevert. Toch is dat wat de bestaande praktijk is. Daarom gaan cursussen over invloed over hoe je meer inzicht krijgt in plaats van hoe je meer invloed krijgt. Want hoe beter je begrijpt hoe iemand in elkaar zit, hoe beter je die persoon kan beïnvloeden, zo lijkt het,

Kortom, de metastrategie van de standaardaanpak is: 

word zoals de ander

Dat zie je bijvoorbeeld terug bij de zeven principes van Cialdini, een van de meest bekende leerstof over invloed:

  1. Commitment en consistentie. Je dient je te committen aan het worden zoals de ander en dit consistent te doen. Want als de ander er ooit achter komt dat je anders bent dan hij, dan houdt de magie op te werken en verandert Assepoesters koets weer in een pompoen.
  2. Wederkerigheid. Jij krijgt iets van mij wat jij wil hebben en ik krijg iets van jou wat ik wil hebben. Want uiteindelijk willen we toch allemaal hetzelfde! Opnieuw word jij zoals de ander.
  3. Sympathie. Sympathie betekent letterlijk samen voelen. We voelen hetzelfde. We hebben dezelfde emoties.
  4. Social proof. Andere mensen die net als jij zijn, laten zien dat ik ook net als jij ben!
  5. Autoriteit. De mensen van de groep waar wij beiden toebehoren, erkennen mijn autoriteit.
  6. Schaarste. Omdat ik hetzelfde als jij ben en jij als mij en we tot een hele grote groep behoren, is het duidelijk dat er niet genoeg voor iedereen is.
  7. Eenheid. Jij wil bij de groep behoren waartoe ik reeds behoor. Wanneer je doet wat ik wil dan zorg ik ervoor dat jij ook bij de groep mag.

Zoals je misschien hebt gemerkt, ben ik geen fan van de standaardaanpak. De reden is heel eenvoudig: 

Met de standaardaanpak is er geen sprake van dat jij de ander beÏnvloedt, maar juist dat de ander jou beÏnvloedt!

Weliswaar bereik je je doel en als het alleen maar om winstmaximalisatie gaat, verdien je ook het meeste geld, maar je bereikt dit alleen door jezelf op te offeren. Dat is geen probleem als je daar weinig waarde aan hecht of geld belangrijker vindt. Maar het blokkeert ook de mogelijkheid om met iets wezenlijks nieuws te komen. Wanneer je echt iets nieuws wilt doen, dan laat de standaardaanpak je in de steek. Dan heb je te weinig aan alleen maar inzicht en worden als de ander. Dan dien je te leren hoe je oude associaties doorbreekt en nieuwe associaties creëert. Hoe je ongewenst gedrag vermindert en gewenst gedrag promoot.

Mensen denken vaak ten onrechte dat ze iets unieks hebben bedacht. De werkelijkheid is anders. Vele andere mensen hebben datzelfde plan of idee reeds eerder gehad. Vervolgens hebben ze ook geprobeerd om dit nieuwe met de standaardaanpak om invloed te vergroten bij een grote groep mensen te promoten. Maar helaas bleek dat slecht te werken omdat het te nieuwe was en is het nieuwe initiatief al gestorven voordat het levensvatbaar was. Daarom lijken de ideeën uniek, maar zijn het feitelijk alleen maar kansloze ideeën als men niet leert hoe men grote veranderingen voor elkaar krijgt.