Zo vergroot je jouw invloed binnen een organisatie

1. Maak een Viable System Model van de organisatie

Jouw invloed op een organisatie is zo groot als de kwaliteit van jouw model van deze organisatie. Heb je een slecht model van de organisatie, dan heb je veel minder invloed dan wanneer je een goed model van de organisatie hebt. Dat is de reden waarom managers en medewerkers zo onder de indruk zijn van de oude rotten in het vak. Vaak kun je allerlei redenen verzinnen waarom je niet naar deze oude rotten zou moeten luisteren, maar tegelijkertijd heb je door dat zij de organisatie zo door en door kennen dat het de moeite waard is om hen aan te horen.

3. OBM 2.0

OBM staat voor Organization Behavior Management. OBM is al sinds de jaren zestig de meest wetenschappelijke methode om binnen organisaties ongewenst gedrag terug te dringen en gewenste gedrag te promoten. De kern van OBM is het ABC-model. In het ABC-model staat de A voor Antecedenten. Antecedenten zijn alles wat aan gedrag voorafgaat of wat nodig is om gedrag mogelijk te maken. De B staat voor Behavior, oftewel gedrag. De C staat voor Consequenties. Consequenties is alles wat er gebeurt nadat het gedrag heeft plaatsgevonden. Als mensen iemand proberen te beïnvloeden zijn ze voornamelijk bezig met Antecedenten. Maar enorm veel wetenschappelijk onderzoek laat zien dat ons gedrag voornamelijk wordt beïnvloed door de Consequenties van ons gedrag.

2. Bepaal de breintypen

Bijna niemand weet van het bestaan van breintypen. Wanneer jij alle kennis en kunde rond breintypen je eigen maakt, dan vergroot je je invloed op de organisatie.

Mensen denken ten onrechte dat mensen een persoonlijkheid hebben. Rekening houden met de persoonlijkheid van een manager of een medewerker, maakt het veel makkelijker om invloed op die persoon te hebben. Alleen zien zij hierbij één ding over het hoofd: mensen hebben helemaal geen persoonlijkheid! Als je probeert rekening te houden met iets dat geen bestaan heeft, dan vergroot je de kans dat je gaat falen.

4: Gebruik hypnotische taalpatronen

Mensen bedoelen het vaak goed, maar formuleren het slecht waardoor er een negatieve suggestie ontstaat die het tegenovergestelde bereikt van wat mensen willen bereiken. Vandaar dat het zo belangrijk is om de hypnotische taalpatronen te leren zodat je je invloed vergroot door het goed te bedoelen én goed te formuleren in plaats van dat je je invloed verkleint door slecht te formuleren.

VU-university certified OBM trainer/coach & Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij

Joost van der Leij is een academisch geschoolde filosoof die zich heeft gespecialiseerd in hoe je invloed vergroot. Hij is auteur van meer dan twintig boek waaronder het NLP standaardwerk, Breintraining, en de het eerste Nederlandse boek over Cybernetic Big Five Theory, Het Neurogram Handboek.

Joost van der Leij onderwijst Organization Behavior Management (OBM) en Cybernetic Big Five Theory aan echte universiteiten.

Joost van der Leij is de expert in het vergroten van invloed. Niet alleen 1-op-1 wanneer hij mensen coacht of 1-op-veel wanneer hij het onbewuste van een heel groep mensen traint. Maar ook in hoe hij grote veranderingen heeft ingezet in de wereld van NLP met de introductie van ABC-NLP. Hetzelfde heeft hij gedaan in de wereld van het Enneagram met het Neurogram. En doet hij nu bij het vergroten van invloed.

Joost van der Leij is de enige Nederlandse NLP trainer die in een boek van Richard Bandler persoonlijk wordt bedankt. Joost van der Leij is een van de weinige Licensed NLP Master Trainers wereldwijd die persoonlijk door Richard Bandler zijn gecertificeerd. Joost is letterlijk de enige NLP trainer wereldwijd die NLP op echte universiteiten geeft omdat hij ABC-NLP heeft ontwikkeld. Kortom, Joost van der Leij is de uitgelezen trainer om ervoor te zorgen dat je leert je invloed te vergroten. Wanneer je meedoet met de opleiding Invloed Vergroten dan wordt deze opleiding gegarandeerd door Joost van der Leij zelf gegeven. Dus geen anonieme B-keuzes, maar de meester zelf.

“Door zijn grondige filosofieopleiding is Joost in staat om oplossingen voor belangrijke levensvragen uitermate overtuigend te brengen. Dit resulteert in de ene na de andere publicatie die mij helpen deels nog intuïtieve opvattingen over gedragswetenschap en bedrijfskunde verder te expliciteren. Hij is ook als trainer een ongekend orakel, waarbij hij vloeiend zijn enorme kennis en vaardigheden via formele en informele hypnose, natuurlijk zonder enige schroom, voor het voetlicht brengt.”

Dr. Marius Rietdijk, wetenschappelijk directeur Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis van de Vrije Universiteit van Amsterdam

Dus vergroot je persoonlijke effectiviteit en doe mee met de opleiding Invloed Vergroten