Categorieën
Taalpatronen

Hypnotische taalpatronen van premier Rutte in het Corona debat 12 augustus 2020

Op verzoek heb ik de inleiding van de toespraak van Rutte in het Corona debat met de Tweede Kamer van 12 augustus 2020 geanalyseerd op het gebruik van hypnotische taalpatronen. Voor de duidelijkheid dit is geen kritiek op het bestaan van het virus, beste aanpak om het virus te laten verdwijnen of hoe mensen die besmet zijn het beste kunnen worden genezen. Het is zeer waarschijnlijk dat het virus bestaat. De meeste wetenschappers en artsen zijn druk bezig om oplossingen te zoeken. En de meeste artsen behandelen besmetting op de best mogelijke manier die op dit moment bekend is. Waar deze analyse primair voor is bedoeld, is om te laten zien dat als iemand (in dit geval premier Rutte) het goed bedoelt, maar slecht formuleert, hoe hij angst opwekt in plaats van geruststelt. Secundair laat de analyse zien waar de regering ons bewust misleid. Dit gaat specifiek over het presenteren van de verzoeken van de regering aan de samenleving als regels.

Ik begin graag met een enkel inleidend woord. Ik denk dat ik kan echoën wat al door veel van de Kamerleden is opgemerkt, namelijk dat het hier bijeen zijn tijdens het reces betekent dat we inderdaad geen zorgeloze zomer hebben. We hadden natuurlijk gehoopt dat de aantallen lager zouden blijven, maar dat is niet het geval. [Lager dan wat? Vergelijkende weglating. Zonder gepubliceerde norm vooraf is dit niets zeggend. Gebruik van het woordje niet. Onbewust wordt gesuggereerd dat de aantallen toch lager zijn.]

Er is echt een opmars van het virus aan de gang. [“echt” vooronderstelling van bijwoord. Dat er een opmars van het virus aan de gang is word je als waarheid opgedrongen.]

Dat is niet overal in Nederland het geval, [Gebruik woordje niet  Suggereert onbewust dat wel overal in Nederland het virus in opmars is.]

maar het tempo is wel zodanig dat het echt verontrustend is. [“zodanig” & “echt”, vooronderstellingen van bijwoord. Dringt de waarheid op dat het verontrustend is.

Ook is door velen van u al opgemerkt — ook dat echo ik — dat het aantal opnames in ziekenhuizen, in het bijzonder ook op de intensive cares, nog niet heel hard aan het stijgen is. [Gebruik woordje niet. Suggereert onbewust dat ook de opnames in de ziekenhuizen en op de intensive cares aan het stijgen zijn.]

En, zoals velen van u ook al hebben opgemerkt, we hebben meer zicht op het virus dan in maart. Maar dit gezegd hebbend merk ik tegelijkertijd op, en ook dat is hier door velen gezegd, dat we ook weten hoe snel het kan gaan. [“merk” & “weten”, vooronderstellingen van realisatie. Dat het snel kan gaan word je als waarheid opgedrongen.]

We hebben nu al te maken met een geschat aantal besmette personen van ongeveer 32.000. [“nu” vooronderstelling van tijd. Dringt je als waarheid op dat als er nu nog geen 32.000 besmette personen zijn, dat dat binnenkort wel het geval is. “32.000” vooronderstelling van telwoord. Dringt je als waarheid op dat het er misschien geen 32.000 zijn, maar dan toch wel zeker 31.000.]

Dat is echt fors meer dan toen we aan het begin van het Kamerreces stonden. Daarom is het 

zo belangrijk dat we met z’n allen de winst vasthouden die we met elkaar bereikt hebben in de periode maart, april en mei. [“Daarom” oorzaak/gevolg redenering, doet je geloven dat het noodzakelijk is dat we de winst vasthouden. “Winst” is een nominalisatie, is een abstract niet bestaand concept. Verhult welk proces er daadwerkelijk achter schuilgaat. “Vasthouden & bereiken” zijn ongespecificeerde werkwoorden. Suggereert dat we weten wat er wordt moet worden vastgehouden en hoe. Idem ditto dat we zouden weten wat we hebben bereikt en hoe.]

Voorzitter. Niemand wil een tweede lockdown. [“Niemand” is universele kwantoor. Er zijn vast wel mensen te vinden die wel een tweede lockdown willen. Speculanten op de beurs bijvoorbeeld.]

Dat hoeft ook niet. [Gebruik van woordje niet. Suggereert onbewust dat het wel hoeft.]

Maar dan zullen we met z’n allen wel weer terug moeten naar de discipline op het punt van de basisregels,  [“Maar” ontkent het voorafgaande, namelijk dat de tweede lockdown niet hoeft. Die moet dus toch. “allen” , universele kwantoor. Suggereert dat iedereen de discipline heeft verloren en weer terug moet. Terwijl er mensen zijn die wel gedisciplineerd zijn gebleven en er ook mensen zijn voor wie de discipline onnodig is omdat zij bijvoorbeeld al immuun zijn omdat ze reeds ziek zijn geweest. Discipline is een nominalisatie, een abstract concept van iets dat niet bestaat. Verhult wat voor proces hierachter schuilgaat. Basisregels is een nominalisatie, een abstract concept van iets dat niet bestaat. Verhult welk proces hierachter schuilgaat. [[Hier vindt de eerste bewust misleiding plaats. Omdat er geen juridisch kader is voor veel van wat de regering ons verzoekt, is er geen sprake van basisregels, maar van verzoeken. Door te doen alsof het om regels gaat, hoopt men burgers bang te maken zodat ze met angst het gewenste gedrag vertonen. Maar het ABC-model leert ons dat deze vorm van negatieve bekrachtiging alleen maar het meest minimale gedrag opwekt. Dat zie je nu ook. Men doet net genoeg om geen straf te krijgen en laat zich dan weer gaan. Had de regering ingezet op positieve bekrachtiging dan was er veel meer gewenst gedrag geweest en had men het veel langer volgehouden.]]

die vandaag ook vaak zijn herhaald, waaronder de 1,5 meter, het vermijden van drukte, handen stuk wassen en — heel belangrijk — testen bij klachten en dan thuisblijven zolang die test nog aan de gang is. We zien daarbij dat in het bijzonder jonge mensen dat ingewikkeld vinden. Ik zal daar zo nog wel wat meer over zeggen. In het bijzonder over de studenten zijn vragen gesteld.

Met andere woorden — dat zou ik tot slot willen zeggen in dit korte inleidende woord, en ik kan dat niet genoeg benadrukken — het voorkomen van een tweede lockdown is echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal. [“ik kan dat niet genoeg benadrukken”, vooronderstelling van commentaar. Dringt de waarheid op dat het voorkomen van een tweede lockdown een verantwoordelijkheid van ons allemaal is. “Echt” & ‘gezamenlijke”, vooronderstellingen van bijwoord & bijvoeglijk naamwoord. Dringt weer als waarheid op het voorkomen van een tweede lockdown een verantwoordelijkheid van ons allemaal is. “Voorkomen” is een ongespecificeerd werkwoord. Doet alsof we weten hoe, waar en wanneer we de tweede lockdown kunnen voorkomen. “Ons allemaal” is een universele kwantoor. Doet alsof het iedereens verantwoordelijkheid is. Inclusief van babies, mensen in coma en gevangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *